Opravy pneumatík
Opravárenstvo pneumatík je z hľadiska bezpečnosti prevádzky činnosť veľmi náročná a zodpovedná, preto by ju mal vykonávať vždy len špecialista. 

Na plášti musia byť všetky poškodené miesta trvalo opravené. Je preto neprípustné používať duše do neopraveného bezdušového plášťa ako náhradné riešenie. 
Tesniace opravárenské spreje neodporúčame používať pre trvalé opravy, ale vždy len na dojazd, rovnako ako opravy bez demontáže plášťa z ráfiku za použitia špeciálnych predvulkanizovaných upchávok.

​Opravy poškodenia zasahujúcich nárazník alebo kostru je treba previesť metódou vulkanizácie za tepla alebo za studena po predchádzajúcej podrobnej prehliadke a úprave poškodeného miesta plášťa. 

Každá oprava by mala byť prevádzaná čo možno najskôr po vzniku poškodenia, inak môže dôjsť (hlavne pri plášťoch s oceľovým nárazníkom) k rozšíreniu poškodenia alebo aj k zničeniu plášťa v dôsledku vnikajúcich nečistôt a vlhkosti. Prerezávanie plášťov pre osobné automobily je zakázané.