Zníženie zaťaženia pneumatiky verzus rýchlosti
​Pre stanovenie minimálnej možnej veľkosti pneumatiky pre dané vozidlo je nevyhnutná znalosť maximálne prípustného zaťaženia náprav a konštrukčnej rýchlosti vozidla. Na pneumatike je potom maximálna nosnosť vyjadrená indexom nosnosti a rýchlosť kategóriou rýchlosti.

U pneumatík rýchlostnej kategórie 'V' odporúča ETRTO pri rýchlosti nad 220 km/h nasledujúce zníženie nosnosti (viď tabuľka 'Zníženie zaťaženia pneumatiky verzus rýchlosť).

Pri uhle odklonu kolesa v rozmedzí 2° až 4° sa nosnosť znižuje o 5 % na každý stupeň. Toto zníženie nosnosti je možné kompenzovať zvýšením tlaku vzduchu.

Nosnosť pneumatík v dvojmontáži je 1,85 nosnosti pneumatík v jednomontáži.

Zvýšenie nosnosti až o 10 % oproti tabuľkovým hodnotám je povolené rovnako u pneumatík používaných na karavanoch alebo prívesných vozíkoch s max. prevádzkovou rýchlosťou do 100 km/h. Základné hustenie sa v tomto prípade zvyšuje o 20 kPa.

Nosnosť pneumatík pre osobné automobily možno zvýšiť iba u vozidiel, ktorých maximálna rýchlosť neprekročí 60 km/h a za predpokladu, že bude súčasne zvýšené i hustenie podľa tabuľky 'Maximálna rýchlosť verzus zvýšenie nosnosti'.
Maximálna rýchlosť vozidla Index rýchlosti (zaťaženie pneumatiky v %)
(km/h) 
H
V
W
RZ
210
100
100
100
100
220
 
97
100
100
230
 
94
100
100
240
 
91
100
100
250
 
 
95
100
260
 
 
90
100
270
 
 
85
100
280
 
 
 
95
290
 
 
 
90
300
 
 
 
85
 
Maximálna rýchlosť vozidla
Zvýšenie nosnosti
Zvýšenie hustenia
(km/h) 
(%) 
(kPa) 
60
10
10
50
15
20
40
25
30
30
35
40
25
42
50