Voľba pneumatík a diskových kolies
​Pneumatiky pre daný typ vozidla určuje vždy výrobca vozidla v spolupráci s výrobcom pneumatík, pričom je prípustné používať pneumatiky s vyššími kategóriami rýchlostí, napr. 'H' namiesto 'S'. Rovnako tak je povolený aj vyšší index nosnosti, napr. 82 namiesto 80. Pri zmene plášťa za iný rozmer je treba dodržať zákonné predpisy, t.j. zmena musí byť zaznamenaná v technickom preukaze vozidla.

Optimálne jazdné vlastnosti vozidla možné dosiahnuť len s pneumatikami rovnakého druhu. To znamená, že na vozidle môžu byť (s výnimkou núdzového dojazdu) súčasne použité len pneumatiky rovnakého rozmeru a konštrukcie, pričom na rovnakej náprave môžu byť tzv. rovnaké pneumatiky (t.j. pneumatiky rovnakého rozmeru, konštrukcie, druhu dezénu a značky). Konštrukciou osobných plášťov v tomto prípade je myslená konštrukcia diagonálna, radial-textil (kostra i nárazník sú z textilných kordov) a radial-steel (kostra - textilný kord, nárazník - oceľový kord). Vzájomná kombinácia plášťa týchto konštrukcií na vozidle nie je dovolená.

V prípade zimných pneumatík M+S odporúčame z bezpečnostných dôvodov používať tieto vždy na celom vozidle, nielen na jednej náprave. Vzájomnú kombináciu zimných pneumatík s letnými možno akceptovať len v prípade, keď je zvyšková hĺbka drážky zimného dezénu < 4 mm, t.j. pod hranicou, kedy zimná pneumatika stráca svoje špeciálne zimné vlastnosti.

Výmena plášťov si vyžaduje veľmi často aj zmenu diskových kolies. Preto aj voľbu diskových kolies je treba prevádzať podľa odporúčaní výrobcu a ich zmenu rovnako zaznamenať v technickom preukaze vozidla.