Starnutie pneumatík
Starnutie pneumatík je dlhodobý proces, ku ktorému dochádza v dôsledku zložitých fyzikálno-chemických pochodov za prítomnosti kyslíka a ozónu.

Negatívne ovplyvňuje prevádzkovú spôsobilosť plášťa. Pneumatiky staršie ako 10 rokov môžu byť preto používané len v prípade, že boli už predtým prevádzkované normálnym spôsobom.

V žiadnom prípade by nemali byť používané nejazdené plášte po tejto dobe skladované. Starnutím trpia hlavne pneumatiky používané na karavanoch v dôsledku dlhotrvajúcich prevádzkových prestávkach a tým aj jednostranného zaťaženia. Tieto by mali byť vymieňané po 6, najneskôr 8 rokoch.

​Náhradné pneumatiky špeciálnej konštrukcie staršej 6 rokov nemožno používať v bežnej cestnej premávke, ale len v prípade nutnosti na dojazd.