Klimatizácia
Klimatizácia

Klimatizácia

Ako funguje klimatizačné zariadenie motorového vozidla?

Chladenie vzduchu prebieha podobne ako v chladničke nasledovným spôsobom:

 • V kompresore sa chladiace médium stlačí a pritom sa rovnako ako v hustilke na bicykel zohreje.
 • V kondenzátore sa nadbytočné teplo odovzdá do okolia. Potom sa chladiace médium odvedie do sušičky kde sa odstráni prípadná vlhkosť ktorá sa odfiltruje.
 • Ďalej sa zaistí, aby bolo chladiace médium úplne kvapalné. Následne v okruhu za expanzným ventilom, poklesne tlak a teplota.
 • Ochladené médium sa odvedie do výparníka s teplotou cca -1°C, ktorým prechádza vzduch. Ten sa ochladzuje na približne 10°C a odvádza sa vzduchovými kanálmi do kabíny automobilu.

Pravidelná údržba je dôležitá pre vaše pohodlie

Premio vám odporúča, aby ste si dali svoje klimatizačné zariadenie aspoň raz ročne dôkladne skontrolovať.

Kontrola klimatizácie zahŕňa

 • kontrolu znečistenia vnútorného filtra
 • kontrolu stavu vzduchových kanálov s možnosťou ich vyčistenia a dezinfekcie špeciálnym prípravkom

Kontrola chladiaceho okruhu zahŕňa

 • kontrolu množstva chladiaceho média
 • v klimatizačnom zariadení (R134a, príp. R12)
 • kontrolu znečistenia sušičky
 • meranie tlaku v systéme
 • meranie teplôt v chladiacom okruhu
 • meranie teploty vzduchu v kabíne vozidla
 Premio Klima- Check kontrola klimatizácie

UPOZORNENIE:
Pre správnu funkciu klimatizácie a zachovanie hygienicky čistého prostredia vo vozidle je nutné celý systém pravidelne kontrolovať, čistiť vzduchové kanály od prachu a usadenín, čistiť a doplňovať chladiace médium.

 

Tipy a triky pre vašu klimatizáciu

V lete
Najrýchlejšie ochladenie vzduchu v kabíne vozidla dosiahnete, ak:
 • na niekoľko minút otvoríte okno, aby sa vyvetral horúci vzduch,
 • po zatvorení okna klimatizačné zariadenie nastavíte do polohy vnútornej cirkulácie vzduchu,
 • po dostatočnom ochladení vzduchu v kabíne vozidla prepnete klimatizáciu na vonkajšie nasávanie tak, aby bol vždy zaistený dostatok čerstvého vzduchu vo vnútri vozidla.
V zime
Klimatizačné zariadenie vám pomôže rýchlejšie odstrániť vrstvu ľadu na prednom skle!
 • Nasmeruje vzduch, ktorý prúdi do kabíny na predné sklo. Nastavte maximálnu teplotu a zapnite klimatizáciu.
 • Aj v zime zapnite klimatizáciu najmenej raz za 14 dní aspoň na 10 minút. Vyhnete sa tým nadmernému usadzovaniu prachu a nepríjemnému zápachu, ktorý by mohol vznikať pri používaní klimatizácie v teplom období.
 

Aby klimatizácia pracovala správne po celý rok, dodržiavajte prosím nasledovné pokyny:

V zásade platí: Klimatizácia vo Vašom vozidle by nikdy nemala byť dlho nečinná!