Tlmiče
Tlmiče

Tlmiče

Cestovné pohodlie, ovládateľnosť a kontrolu nad vozidlom výrazne ovplyvňujú tlmiče pruženia. Ich úlohou je rýchlo pohltiť vibrácie kolies a zabrániť rozkmitaniu nápravy vozidla.

Pohodlie pri jazde

Tlmiče pruženia zabraňujú nadmernému zaťažovaniu ľudského tela, ku ktorému môže dochádzať v dôsledku prechádzania nerovností na vozovke.
 

Bezpečnosť pri jazde

Ak sa zhorší funkcia tlmiča pruženia, môže to mať za následok stratu priľnavosti kolies k vozovke. Tým dochádza k zhoršeniu ovládateľnosti vozidla, čo môže viesť až k strate kontroly nad vozidlom.

Ak sú tlmiče pruženia opotrebované, výrazne sa predlžuje brzdná dráha vozidla!

Poškodenie tlmičov pruženia

Tlmiče pruženia sa opotrebovávajú pomaly a nepozorovane. Poškodené tlmiče pruženia zhoršujú jazdné vlastnosti, predlžujú brzdnú dráhu vozidla a spôsobujú nepravidelné opotrebovávanie pneumatík.

Preto:

  • Dajte tlmiče pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené
  • Tlmiče pruženia smie kontrolovať iba odborný technik
  • Funkčnosť tlmičov pruženia sa musí kontrolovať každých 20 000 km