Výfuky
Výfuky

Výfuky

Výfukový systém má za úlohu bezpečne odvádzať horúce výfukové plyny von zo spaľovacieho priestoru motora. Okrem toho tlmí hluk, ktorý vzniká v spaľovacom priestore. Integrovaný katalyzátor mení škodlivé látky vo výfukových plynoch za pomoci chemickej reakcie na látky zdraviu takmer neškodné.

Konštrukcia výfukového systému

Výfukový systém pozostáva z výfukového potrubia, katalyzátora a tlmiča výfuku. Predné zberné potrubie vyúsťuje do katalyzátora. Z katalyzátoru sú výfukové plyny vedené do predného a zadného tlmiča výfuku odkiaľ sa potom odvádzajú do voľného ovzdušia.

 

Aby nemohli jedovaté výfukové plyny unikať do kabíny osobného vozidla, musí byť výfukový systém dokonale utesnený. Tlmič výfuku usmerňuje, obmedzuje výfukové plyny, ktoré vystupujú zo spaľovacieho priestoru motora v silných impulzoch (nárazoch) a zaisťuje, aby sa neprekročila povolená hladina hlučnosti.

 

Obmedzenie hlučnosti

Podľa pravidiel cestnej premávky a smerníc Európskych spoločenstiev nesmú vozidlá prekročiť určitú hladinu hlučnosti. Pre osobné automobily je maximálna hodnota hlučnosti 74 dB.

Hlučnosť (maximálne povolené hodnoty):
Bicykel s prídavným motorom 70 dB
Moped, malý motocykel 72 dB
Ľahké jednostopové vozido 75 dB
Jednostopové vozidlo do 500 cm3 80 dB
Osobný automobil 74 dB
Nákladný automobil 77-80 dB
Na porovnanie
Pneumatická vŕtačka (vo vzdialenosti 5 m) 90 dB

Opotrebovanie a korózia

K poškodeniu vonkajších častí celého zariadenia dochádza najmä v dôsledku pôsobenia poveternostných podmienok a posypovej soli počas zimného obdobia. Vo vnútornej časti výfukového systému dochádza k poškodeniu najmä v jeho zadnej, chladnejšej časti, a to prevažne kondenzáciou vody a kyselín s obsahom síry. Navyše sa môže výfukový systém poškodiť počas jazdy nárazmi kamienkov, pohybmi karosérie a vibráciami motora.

Preto, dajte si skontrolovať predovšetkým utesnenie a zavesenie výfukového systému! Pri každej kontrole je vždy potrebné použiť nové tesnenia.